top of page

KVKK uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenmesi ve güvenliğine ilişkin aşağıdaki bilgileri sizlere sunuyor ve onayınıza arz ediyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Basit.ai olarak, KVKK'nın gereklilikleri doğrultusunda, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, mesleğiniz ve çalıştığınız yer gibi kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu bilgileri yazılı ya da elektronik ortamda işlemekteyiz. Bu veriler, şirketimizin basınla ilişkilerini yürütme, tanıtım ve pazarlama aktiviteleri amacıyla kullanılmakta ve yurt içindeki iş ortaklarımız, etkinlik ve reklam ajanslarımız, tedarikçilerimiz ve destekleyicilerimizle paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Yasal Dayanağı Kişisel verileriniz, KVKK'nın belirlediği hukuka uygunluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, açık, net ve anlaşılır bir şekilde sizden alınmakta, belirli ve meşru amaçlar için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmekte ve belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Bu sebepler arasında, kişinin hayatının veya beden bütünlüğünün korunmasının zorunlu olması, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, veri işlemenin meşru menfaatler için zorunlu olması gibi durumlar bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreci Toplanan kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuat tarafından belirlenen süreler boyunca saklanacak ve bu sürelerin sonunda KVKK'ya uygun bir şekilde silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız KVKK'nın 11. maddesi gereğince, kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza dair bilgi alabilir ve bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Taleplerinizin hızlı ve etkin bir şekilde işlenmesi için, taleplerinizi mümkün olduğunca detaylı ve belirli bir tarih ile belirtmeniz faydalı olacaktır.

Bu metin, KVKK'nın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması hakkındaki bilgilendirmeleri içermektedir. Bu bilgilendirmeler, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla sizlere sunulmuştur.

basit.ai, günlük hayatta kullanabileceğiniz kolay ipuçlarıyla yapay zekayı anlaşılır kılar. E-mail bültenine abone olarak modern dünyadan daha rahat faydalanın.

 

Yapay zekayla ilgili daha fazla şey öğrenmek için Anasayfaya, AI Terimleri'ne, Başlangıç Rehberi'ne ya da diğer yazılara göz atabilirsiniz. 

bottom of page